Rzeszów: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień

Rzeszów: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień

Od dnia 20 październik 2017 do dnia 22 październik 2017 Zapisz w kalendarzu

Miejsce szkolenia: Rzeszów Rzeszów, woj. podkarpackie

gremi@gremi.edu.pl

696 228 162

http://gremi.edu.pl


Szkolenie:
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień


Miejsce szkolenia (mapa dojazdu):
35-301 Rzeszów ul. Lwowska 132

Szkolenie - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień


O metodzie:

Szkolenie ma na celu pogłębienie umiejętności i wiedzy z zakresu Ruchu Rozwijającego.


W szkoleniu drugiego stopnia mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły warsztat pierwszego stopnia i przepracowały minimum 6 miesięcy metodą Ruchu Rozwijającego.

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system różnorodnych zajęć ruchowych, stosowanych w celu terapii i rozwoju dziecka. Metoda ta bazuje na wielozmysłowej stymulacji psychomotorycznej z wykorzystaniem ruchu.

Metoda jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Szczególny nacisk kładzie się na wyrównanie rozwoju sfery ruchowej, kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe, a także na budowanie i umacnianie zaufania do siebie i innych, oraz kreatywne wyrażanie siebie.

Program:

  • Analiza wybranych aspektów teoretycznych ruchu.
  • Omówienie zasad współpracy osób prowadzących zajęcia.
  • Zasady zawierania kontraktu z rodzicami oraz innymi opiekunami dzieci i dorosłych.
  • Prowadzenie spotkań po sesjach ruchowych.
  • Praca nad problemami pojawiającymi się w prowadzeniu zajęć metodą Ruchu Rozwijającego.
  • Sesje ruchowe.

Do kogo skierowany jest kurs:

Fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli, młodszych klas szkoły podstawowej, nauczycieli WF, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, dorosłych z różnego typu niepełnosprawnością, studentów, rodziców dzieci o nietypowym lub nieprawidłowym rozwoju.

Szkolenia poprowadzi: mgr Bożena Kisiel

Czas trwania: 3 dni

Termin: 20-21-22 październik 2017r.

Cena: 450 zł

Miejsce szkolenia (mapa): 35-301 Rzeszów ul. Lwowska 132

 

Zgłoś się

Warunki uczestnictwa

2017-10-20 06:00:00
2017-10-22 20:00:00

Szkolenia w WarszawieSzkolenia w Rzeszowie


Jesteś tutaj: Strona główna Kalendarz szkoleń Rzeszów: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień