Motopedagog Empowermentu - 2 poziom

Motopedagog Empowermentu (2 poziom)


Motopedagogika: jest formą wspierania rozwoju i terapii, która łączy psychologiczne i pedagogiczne koncepty wychowawcze, z wiedzą i metodami medycyny. Motopedagogika jest konceptem wychowawczym, preferującym edukację poprzez ruch. Motopedagogika rozbudza radość poruszania się i motywację do działania. W takiej bezstresowej sytuacji, która odbierana jest jako zabawowa przekazywane są wartości wychowawcze, społeczno-emocjonalne oraz wspomagany jest rozwój motoryki.

Przy czym motopedagog opiera się w swojej pracy na indywidualnych mocnych stronach klienta. Motopedagogika jest holistycznym konceptem obejmującym wszystkie etapy życia człowieka. Motopedagogika postrzega siebie jako dziedzinę pedagogiki, która zajmuje się aspektami edukacji przez ruch.

Poziom II naszego kursu rozszerza umiejętności pracy z dziećmi o obszar wychowania poprzez ruch oraz wychowania do ruchu. Motopedagodzy integrują w pracę wychowawczo-pedagogiczną koncept psychomotorycznego wspierania rozwoju. Dodatkowe kwalifikacje Motopedagoga dają możliwość poznania znaczenia ruchu dla rozwoju odpowiedzialnej osobowości.

Motopedagogiczna praktyka charakteryzuje się następującymi zasadami:

 • dobrowolność
 • praca z zasobami, a nie praca z deficytami
 • współpraca zamiast konkurencji
 • wspomaganiem kreatywności, zamiast oferowaniem rozwiązań
 • pojmowaniem błędów jako etapy kształcenia i edukacji, a nie pojmowanie ich jako deficyt
 • dzieciom pozwolić działać, a nie próbować leczyć
 • dzieciom pozwolić wypróbowywać swoją kreatywność, aby mogły doświadczyć swojej efektywności i skuteczności
 • szanowaniem dzieci jako odpowiedzialnych partnerów
 • wspólnymi radosnymi doświadczeniami aktywującymi wszystkie zmysły

 Aby towarzyszyć dzieciom na drodze do silnego "Ich" ... potrzeba jest osobowość, która wewnętrznie i na zewnątrz utrzymuje się w ruchu!

Treści kursu:

 • Psychomotoryka a Motopedagogika.
 • Postawa Psychomotryka/Motopedagoga.
 • Powszechnie stosowane urządzenia sportowe halowe w psychomotoryce.
 • Co można wydobyć z urządzeń sportowych, tworząc przy ich pomocy przyjazne dla dzieci krajobrazy ruchowe?
 • Psychomotoryczne wyprawy przygodowe.
 • Kreatywna praca zespołowa: tworzenie ćwiczeń i zabaw ruchowych z podanych materiałów.
 • Planowanie, organizacja i przeprowadzenie przygodowej wyprawy psychomotorycznej.
 • Podejście holistyczne do klienta – zorientowanie.


Kurs certyfikujący - nadający tytuł „Motopedagog Empowermentu”

Kurs prowadzą:

dr Andrzej Majewski

mgr Jolanta Majewska

Pozostali prowadzący są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologii, psychomotoryki oraz terapii (seminaria tych specjalistów będą tłumaczone na j. polski przez twórcę koncepcji dr Andrzeja Majewskiego).

Do kogo skierowany jest kurs:

Psychologów, fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, nauczycieli WF, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Czas trwania: 50 godzin - 1 moduł 5 dniowy

Najbliższe szkolenia - Motopedagog Empowermentu - 2 poziom


Jesteś tutaj: Strona główna Oferta szkoleń Akademia Psychomotoryki i Motopedagogiki Motopedagog Empowermentu - 2 poziom