Psychomotoryk Empowermentu - 1 poziom

Psychomotoryk Empowermentu (1 poziom)


Cel kursu:

Zaprezentowanie najważniejszych zagadnień praktycznych i teoretycznych Psychomotoryki Empowermentu.

Kurs certyfikujący - nadający tytuł „Psychomotoryk Empowermentu ” – uprawniający do prowadzenia zajęć dla dzieci Metodą Psychomotoryki Empowermentu.

100 godzinny kurs – złożony z 5 modułów 2 dniowych, pomiędzy modułami proponujemy co najmniej miesięczną przerwę, aby uczestnicy mogli przepracować umiejętności zdobyte w 1 module oraz mieli czas na refleksję.

Osoby, które ukończą kurs otrzymują certyfikat „Psychomotoryk Empowermentu” uprawniający do pracy z dziećmi Metodą Psychomotoryki Empowermentu.

Treści kursu:

W krótkiej części teoretycznej uczestnicy otrzymają wgląd w podstawy naukowe Psychomotoryki:

 • Od leczniczych ćwiczeń psychomotorycznych do Psychomotoryki Empowermentu.
 • Psychomotoryka – główne założenia i znaczenie psychomotoryki dla rozwoju dziecka.
 • Postrzeganie. Jak dzieci postrzegają świat - znaczenie dla pracy pedagogiczno-terapeutycznej.
 • Podmiotowe wspieranie rozwoju ukierunkowane na dziecko według Renaty Zimmer.
 • Perry projekt - skuteczność psychomotoryki.
 • Plastyczność mózgu - znaczenie dla pracy pedagogiczno-terapeutycznej.

W rozbudowanej części praktycznej uczestnicy zdobędą umiejętności pracy nad obszarami rozwojowymi w zakresie:

 • Kompetencji JA.
 • Kompetencji rzeczowej.
 • Kompetencji społeczno-socjalnej.
 • Kompetencji działania.
 • Koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Postrzegania wizualnego: Postrzegania figury i tła, Stałości postrzegania, Postrzegania położenia przedmiotów w przestrzeni, Postrzegania stosunków przestrzennych.
 • Postrzegania czuciowo-kinestetycznego: Świadomości ciała, Schematu ciał, Wizerunku ciała – imago ciała.
 • Wspierania rozwoju i tworzenia tożsamości.
 • Całościowego organizowania jednostek psychomotorycznego wspierania rozwoju.

Kurs kończy się egzaminem.


Kurs certyfikujący - nadający tytuł „Psychomotoryk Empowermentu”
- uprawniający do prowadzenia zajęć dla dzieci Metodą Psychomotoryki Empowermentu.

Kurs prowadzą:

dr Andrzej Majewski

mgr Jolanta Majewska

Karo Zacherl

Thesi Zak

Pozostali prowadzący są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologii, psychomotoryki oraz terapii (seminaria tych specjalistów będą tłumaczone na j. polski przez twórcę koncepcji dr Andrzeja Majewskiego).

Do kogo skierowany jest kurs:

Psychologów, fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, nauczycieli WF, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Czas trwania: 100 godzin - 5 modułów 2 dniowych

Najbliższe szkolenia - Psychomotoryk Empowermentu - 1 poziom


Jesteś tutaj: Strona główna Oferta szkoleń Akademia Psychomotoryki i Motopedagogiki Psychomotoryk Empowermentu - 1 poziom