Terapeuta Psychomotoryki Empowermentu - 3 poziom

Terapeuta Psychomotoryki Empowermentu (3 poziom)


Kurs certyfikujący - nadający tytuł „Terapeuta Psychomotoryki Empowermentu”. Kurs specjalistyczny nadający uprawnienia do prowadzenia terapii dzieci w oparciu o Metodę Psychomotoryki Empowermentu. 

Terapia psychomotoryczna zwana również Mototerapią jest rozwinięciem koncepcji psychomotoryczno-motopedagogicznej i dostosowaniem jej dla potrzeb dzieci rozwijających się wolniej. Mototerapia podkreśla również jedność procesów motorycznych i psychicznych i wykorzystuje je w celu wspomagania rozwoju.

Postrzeganie własnego ciała, ruch , gry i zabawy są kluczowymi elementami terapii psychomotorycznej , która metodycznie jest bezpośrednio związana z doświadczaniem świata przez dzieci.

Terapia psychomotoryczna wspomaga dzieci, które prezentują w rozwoju motorycznym, percepcyjnym, emocjonalnym, kognitywnym i socjalnym:

 • opóźniony rozwój psycho-ruchowy
 • niezręczność
 • nadpobudliwość i impulsywność
 • bierność ruchową
 • opóźnienie umiejętności grafomotorycznych
 • szybką  frustrację
 • trudności w kontaktach z innymi dziećmi
 • zachowania agresywne
 • niepewność siebie
 • trudności z koncentracją i uwagą.

Dzieciom, których rozwój poprzez wyżej wymienione trudności jest opóźniony, psychomotoryczna terapia oferuje dostosowane do ich potrzeb wspomaganie rozwoju. W różnorodnej ofercie zabaw i materiałów znajduje dziecko sprzyjającą i motywującą atmosferę edukacyjno-terapeutyczną. W terapii psychomotorycznej, każde dziecko otrzymuje możliwość do wdrażania i wypróbowania swoich zdolności i zainteresowań w zabawie w grupie razem z innymi dziećmi. Sukcesy i osiągnięcia wzmacniają jego poczucie pewność siebie, oraz jego motywację

Treści kursu:

 • Przedstawienie konceptu „Kamieni granicznych” według Prof. Machaelisa
 • Warsztat w koncepcji Metody Integracji Sensorycznej
 • Nawiązanie dialogu z Metodą Integracji Sensorycznej – tworzenie scenariuszy terapeutycznych – tworzenie nowej jakości pracy z dzieckiem.
 • Zajęcia praktyczne dostosowane do pracy z dziećmi mającymi problemy rozwojowe


Kurs certyfikujący - nadający tytuł „Terapeuta Psychomotoryki Empowermentu”
Kurs specjalistyczny nadający uprawnienia do prowadzenia terapii dzieci w oparciu o Metodę Psychomotoryki Empowermentu.

Kurs prowadzą:

dr Andrzej Majewski

mgr Jolanta Majewska

Pozostali prowadzący są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu pedagogiki, psychologii, psychomotoryki oraz terapii (seminaria tych specjalistów będą tłumaczone na j. polski przez twórcę koncepcji dr Andrzeja Majewskiego).

Do kogo skierowany jest kurs:

Psychologów, fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, nauczycieli WF, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży.

Czas trwania: 50 godzin - 1 moduł 5 dniowy

Jesteś tutaj: Strona główna Oferta szkoleń Akademia Psychomotoryki i Motopedagogiki Terapeuta Psychomotoryki Empowermentu - 3 poziom