Jak wykorzystać Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym

Szkolenie - Jak wykorzystać Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznymCelem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi możliwościami wykorzystania metody RR w pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły I stopień kursu - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, prowadzonym przez trenera certyfikowanego przez International Sherborne Foundation.

 

 


W Polsce certyfikat International Sherborne Foundation uprawnianiający do prowadzenia szkoleń - Metoda RR W. Sherborne posiada:

Program:


 Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie poprowadzi: mgr Małgorzata Mroziak

Czas trwania: 1 dzień