Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 1 stopień

Szkolenie - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 1 stopień


O metodzie:

Metoda Ruchu Rozwijającego stworzona przez Weronikę Sherborne wywarła bardzo duży wpływ na kształt współczesnej pedagogiki oraz odpowiada aktualnym potrzebom społecznym.

Osoby współpracujące z Weroniką Sherborne były pod ogromnym wrażeniem jej wyjątkowej empatii, zaangażowania, uwagi, którą poświęcała dzieciom. Bardzo ważna była dla niej świadomość tego, czy dzieci osiągają postępy w zakresie rozwoju fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego.

 

Unikalne podejście Weroniki Sherborne umożliwiało komunikację, zachęcało do interakcji z innymi, stymulowało wysiłek fizyczny, rozwijało kontakty społeczne wśród dzieci, które nie były ujęte w systemie edukacji ze względu na swoją niepełnosprawność.

Weronika Sherborne pisała „Na podstawie doświadczeń i obserwacji ruchu ludzkiego doszłam do wniosku, że wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby: pragną czuć się dobrze we własnym ciele jak w domu, czyli umieć w pełni nad nim panować, po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi.”

RR W. Sherborne włącza uczestników w proces interaktywnego uczenia się przez wspólny udział w aktywnościach ruchowych, które wywodzą się z wzorców typowych dla rozwoju człowieka. Aktywności te prowadzone są w warunkach pozwalających na swobodne, osobiste reakcje i zachowania, bez osądzania oraz ściśle wiążą się osiąganiem osobistego sukcesu i rozwijaniem umiejętności. Każde nowe działanie wymaga podjęcia ryzyka, ale tak długo, jak to działanie nasycamy szacunkiem i wrażliwością , dajemy szansę na osiągnięcie postępu i budowanie poczucia własnej wartości.

Metoda stosowana jest w pracy z dziećmi jako forma wspomagania rozwoju psychomotorycznego oraz budowania umiejętności społecznych, dzieciom niepełnosprawnym służy jako forma terapii, w pracy z dorosłymi wykorzystywana jest jako forma profilaktyki oraz terapii.

Korzyści jaki daje uczestnikom Metoda RR w. Sherborne:

 • świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej,
 • rozwój umiejętności koncentracji uwagi oraz umiejętności interpersonalnych,
 • wzbogacenie umiejętności komunikowania się,
 • wzrost poczucia w własnej wartości oraz pewności siebie,
 • zaufanie do innych i siebie,
 • altruizm i wrażliwość,
 • bezpieczeństwo emocjonalne,
 • kreatywność.

W Polsce certyfikat International Sherborne Foundation uprawniający do prowadzenia szkoleń - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne posiada:

 • Mgr Bożena Kisiel
 • Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz
 • Mgr Alicja Wilkołazka
 • Mgr Małgorzata Mroziak
 • Mgr Dariusz Okrzesik
 • Mgr Maria Przasnyska

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się ruchem, jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka o prawidłowym rozwoju, jak i w terapii zaburzeń rozwojowych.

Program:

 • zapoznanie uczestników z Metodą Ruchu Rozwijającego i przygotowanie do pracy terapeutycznej,
 • struktura zajęć w MRR,
 • zastosowanie MRR,
 • sesja Ruchu Rozwijającego,
 • możliwości wykorzystania własnych scenariuszy metody Ruchu Rozwijającego w oddziaływaniach terapeutycznych.

Do kogo skierowany jest kurs:

Fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli, młodszych klas szkoły podstawowej, nauczycieli WF, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, dorosłych z różnego typu niepełnosprawnością, studentów, rodziców.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenia uprawniające do pracy metodą RR W. Sherborne.

Szkolenia poprowadzi: mgr Bożena Kisiel

Czas trwania: 3 dni

Najbliższe szkolenia - Metoda Ruchu Rozwijającego - 1 stopień:


Jesteś tutaj: Strona główna Oferta szkoleń Edukacja Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 1 stopień