Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień

Szkolenie - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień

 

O metodzie:

Szkolenie ma na celu pogłębienie umiejętności i wiedzy z zakresu Ruchu Rozwijającego.


W szkoleniu drugiego stopnia mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły warsztat pierwszego stopnia i przepracowały minimum 6 miesięcy metodą Ruchu Rozwijającego.

 

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system różnorodnych zajęć ruchowych, stosowanych w celu terapii i rozwoju dziecka. Metoda ta bazuje na wielozmysłowej stymulacji psychomotorycznej z wykorzystaniem ruchu.

Metoda jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Szczególny nacisk kładzie się na wyrównanie rozwoju sfery ruchowej, kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe, a także na budowanie i umacnianie zaufania do siebie i innych, oraz kreatywne wyrażanie siebie.

Program:

  • Analiza wybranych aspektów teoretycznych ruchu.
  • Omówienie zasad współpracy osób prowadzących zajęcia.
  • Zasady zawierania kontraktu z rodzicami oraz innymi opiekunami dzieci i dorosłych.
  • Prowadzenie spotkań po sesjach ruchowych.
  • Praca nad problemami pojawiającymi się w prowadzeniu zajęć metodą Ruchu Rozwijającego.
  • Sesje ruchowe.

Do kogo skierowany jest kurs:

Fizjoterapeutów, nauczycieli przedszkoli, młodszych klas szkoły podstawowej, nauczycieli WF, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, pracowników i nauczycieli świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków szkolno-wychowawczych dla dzieci, młodzieży, dorosłych z różnego typu niepełnosprawnością, studentów, rodziców dzieci o nietypowym lub nieprawidłowym rozwoju.

Szkolenia poprowadzi: mgr Bożena Kisiel

Czas trwania: 3 dni

Najbliższe szkolenia - Metoda Ruchu Rozwijającego - 2 stopień:


Jesteś tutaj: Strona główna Oferta szkoleń Edukacja Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - 2 stopień