Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudnościami w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami

Szkolenie - Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudnościami w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami

Cel szkolenia: praktyczne wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudnościami  w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami.

 
Program szkolenia:

 1. Trudności dzieci młodszych z przeżywaniem i wyrażaniem negatywnych emocjami- analiza problemu.
 2. Specyfika pracy MRR WS z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi:
  • struktura sesji ruchowej,
  • rola partnerów wspomagających pracę dzieci.
 3. Sposoby radzenia sobie przez dzieci z trudnymi emocjami w obszarze pracy MRRWS.
 4. Analiza wybranych przypadków.
 5. Skuteczność i korzyści wynikające z pracy MRR z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi.
 6. Praca nad problemami zgłaszanymi przez uczestników szkolenia.

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie skierowane do nauczycieli, psychologów, pedagogów, fizjoterapeutów.

Szkolenie poprowadzi: mgr Agata Babkiewicz

Czas trwania: 1 dzień

Najbliższe szkolenia - Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy ... :


Jesteś tutaj: Strona główna Oferta szkoleń Terapia Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudnościami w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami