dr Łukasz Przygoda

dr Łukasz Przygoda -  fizjoterapeuta posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z niemowlętami z zaburzoną ośrodkową koordynacją nerwową.
W swoim bogatym warsztacie terapeutycznym wykorzystuje wiedzę zdobytą na szkoleniach; między innymi NDT- Bobath, NDT-Bobath Baby, PNF podstawowy, PNF rozwijający, PNF w Pediatrii, Integracja Sensoryczna, System Nauczania Kierowanego, Kinesiology Tapping, RR Weroniki Sherborne, Kinezjologia P. Dennisona, Theraband i inne.
Dr nauk o kulturze fizycznej, adiunkt Instytutu Fizjoterapii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor i współautor kilkunastu prac naukowych.

Karo Zacherl

Karo Zacherl - pedagog, psychomotoryczka, terapeutka traumy. Autorka książek o psychomotorycznym wspieraniu rozwoju.

mgr Agata Babkiewicz

mgr Agata Babkiewicz - specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji, nadpobudliwości psychoruchowej, fobii szkolnych, zaburzeniami odżywiania, mutyzmem wybiórczym, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami z kręgu psychoz. Ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu, muzykoterapeutka, nauczycielka muzyki i edukacji wczesnoszkolnej. Od 2002r. związana z Zespołem Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, gdzie pracuje z hospitalizowanymi dziećmi z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi zajęcia edukacyjne i terapeutyczne. Ruchem Rozwijającym Weroniki Sherborne interesuje się od początku swojej pracy w przyszpitalnej szkole. W latach 2002 – 2005 ukończyła trzy-etapowe szkolenie metody Ruchu Rozwijającego. Pracy tą metodą uczyła się od Bożeny Kisiel i Alicji Wilkołazkiej, które również superwizowały jej pracę.
W 2013 r. uczestniczyła w Międzynarodowym Kursie Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne dla Zaawansowanych Praktyków.

mgr Alicja Wilkołazka

mgr Alicja Wilkołazka - specjalista psycholog kliniczny, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie treningów i warsztatów psychologicznych, certyfikowany psychoterapeuta Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Systemowej w Heidelbergu. Nauczyciel Ruchu Rozwijającego, posiadająca certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu.

mgr Anna Skomro

mgr Anna Skomro - fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath – ukończyła kurs NDT Bobath Basic oraz NDT Bobath Baby, terapeuta Integracji Sensorycznej, Instruktor Masażu Shantali.mgr Anna Zwoleńska

mgr Anna Zwoleńska - Posiada tytuł instruktora tańca nadany przez Narodowe Centrum Kultury, tytuł instruktora tańców w kręgu, oraz ukończone podyplomowe studia w zakresie choreografii - specjalność prowadzenie zespołów tanecznych. Trener akrobatyki sportowej, instruktor ZUMBY®, ZUMBY KIDS® i ZUMBY GOLD®. Jest absolwentką wielu kursów i szkoleń w zakresie różnorodnych form tańca, od tańców dawnych, dworskich, polskich - narodowych, regionalnych, tańców innych narodów, w kręgu, po taniec współczesny, dyskotekowy, funki itd. Od wielu lat prowadzi na terenie całego kraju autorskie warsztaty związane z tańcem. Autorka i współautorka publikacji w zakresie posiadanych kwalifikacji edukatorskich, publikowanych w czasopismach metodycznych i oświatowych. Ekspert MEN wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, edukator z uznanymi przez MEN kwalifikacjami do pracy edukatorskiej.

mgr Bożena Kisiel

mgr Bożena Kisiel -  psycholog, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie treningów i warsztatów psychologicznych, edukator. Jedna z pionierek pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w Polsce. Należy do niewielkiej liczby międzynarodowych trenerów w tej dziedzinie - posiada certyfikat nr 11 z dn.11.04.1994r.   International Sherborne Foundation w Bristolu (UK) uprawniający do prowadzenia szkoleń w Zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne. Współautorka pierwszego w Polsce systemu  szkoleń w zakresie Ruchu Rozwijającego. Współautorka książki o Ruchu Rozwijającym. Autorka artykułów na temat Ruchu Rozwijającego (w Polsce i w Anglii). Prowadzi  zajęcia, szkolenia i superwizję  w zakresie Ruchu Rozwijajacego od roku 1983 w Polsce i zagranicą (Anglia, Litwa, Belgia), wystąpienia (referaty, prezentacje)  i udział w międzynarodowych zjazdach i szkoleniach  Międzynarodowej Fundacji Sherborne (Anglia, Belgia, Norwegia, Szwecja).

mgr Jolanta Majewska

mgr Jolanta Majewska - na stałe mieszka i pracuje w Niemczech. Jest dyrektorką ośrodka holistycznej pedagogiki integracyjnej, poradni psychologicznej oraz centrum terapii i rehabilitacji dla dzieci o młodzieży. Jest także wykładowcą, terapeutką systemową rodzin, psychomotorykiem.
Autorka licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych oraz autorka książek: „Zarys Psychomotoryki. Główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży Teoria i Praktyka“, Fördern und Heilen durch Bewegung (Wspieranie i leczenie przez ruch), Psychomotorische Abenteuerspiele (Psychomotoryczne gry przygodowe).
Wraz z mężem prowadzi Akademię Motopedagogiki i Psychomotoryki.

mgr Małgorzata Mroziak

mgr Małgorzata Mroziak – z powołania nauczyciel nauczania początkowego,  z zamiłowania logopeda pracujący od 1995 w Szkole Podstawowej Integracyjnej, pasjonatka Ruchu Rozwijającego praktykująca od 20 lat, prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą zdrową, jak również z osobami z zaburzeniami emocjonalno-społecznymi oraz różnymi rodzajami niepełnosprawności, stypendystka programu East Central European Scholarship Program w zakresie Educational Leadership-pedagogika specjalna i integracyjna realizowanego na Georgetown University i George Washington University w Waszyngtonie DC, USA. Od roku 2000 licencjonowany trener Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (certyfikat nr 49) oraz aktywna działaczka Interantional Sherborne Foundation, pierwsza w Polsce licencjonowana analityk ruchu Rudolfa Labana, Laban Institute of Movement Studies, New York, USA, 2012.

mgr Sylwia Dereń

mgr Sylwia Dereń – doświadczony psycholog i trener, terapeuta uzależnień - ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Elżbiety Sołtys w Krakowie oraz Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Uzależnień Błękitny Krzyż. Członek Zarządu Fundacji na Ratunek Dzieciom z Dolnego Śląska. Prowadzi szkolenia dla firm, instytucji, organizacji pozarządowych.

Thesi Zak

Thesi Zak - pedagog, motopedagog, geronto-psychomotoryk. Redaktor naczelna pisma „Motopedagogika” w Austrii. Autorka książek o psychomotorycznym wspieraniu rozwoju.

​dr Andrzej Majewski

dr Andrzej Majewski - na stałe pracuje w Niemczech, gdzie prowadzi Akademię Motopedagogiki i Psychomotoryki.
Własną praktykę w zakresie systemicznej psychomotoryki i psychomotorycznego wspomagania rozwoju prowadzi od 1992r.
Jest wykładowcą akademickim w Niemczech, gdzie prowadzi także warsztaty i szkolenia.
Autor licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych oraz autor książek: „Zarys Psychomotoryki. Główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży Teoria i Praktyka“, Fördern und Heilen durch Bewegung (Wspieranie i leczenie przez ruch), Psychomotorische Abenteuerspiele (Psychomotoryczne gry przygodowe). Współautor książek: Das Erste Mal (Pierwszy raz), Theaterstücks "Flinki" (Sztuka teatralna „Flinki”) Unser Körper (Nasze ciało), Spielend das Mittelalter erleben (Poznawanie średniowiecza przez zabawę). Praca doktorska o nowych założeniach wspierania w pedagogice i w terapii.
 

Jesteś tutaj: Strona główna Trenerzy