Regulamin organizacyjny

 1. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są on-line poprzez formularz zgłoszeniowy do którego odnośnik znajdujący się przy każdym szkoleniu (zielony przycisk "ZGŁOŚ SIĘ").
 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego wysyłamy do Państwa mailem potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz prośbę o wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł.
  Wpłaty zaliczki należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia (w przeciwnym razie zgłoszenie jest anulowane). Pozostałą wpłatę należy uiścić do 5 dni przed początkiem szkolenia.

  Wpłaty należy dokonać na konto:

  70 2030 0045 1130 0000 1399 6400
  GREMI
  W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia i miejsce szkolenia
 3. Po uregulowaniu zaliczki za szkolenie otrzymujecie Państwo informację potwierdzającą dokonanie wpłaty oraz kwalifikację na szkolenie.
 4. Po zamknięciu naboru wszyscy uczestnicy, którzy zgłosili się i uregulowali opłatę dostają ostateczne zaproszenie na dane szkolenie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi daty, godziny i miejsca szkolenia.
 5. Opłata za szkolenie obejmuje: zajęcia, zaświadczenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.
 6. Nocleg, przejazd i wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 7. W przypadku rezygnacji na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia potrąca się 100% wpłaconej sumy. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego. Rezygnacje przyjmujemy w formie pisemnej.
 8. W sytuacji niewystarczającej liczby dokonanych wpłat na 5 dni przed szkoleniem firma Gremi zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników. Wpłacone kwoty są wówczas zwracane wszystkim uczestnikom lub przenoszone na inne szkolenie w zależności od woli wpłacającego.
 9. W sytuacji niemożności zorganizowania szkolenia z przyczyn zależnych od instruktora prowadzącego (choroba lub inne zdarzenia losowe) firma Gremi zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych kwalifikacjach.
 10. W sytuacjach nadzwyczajnych (takich jak np. zmiana wymagań dotyczących organizacji szkolenia) pociągających ze sobą zwiększenie kosztów zorganizowania kursu, firma Gremi zastrzega sobie możliwość zmiany ceny szkolenia, nie później jednak niż na 6 tygodni przed rozpoczęciem zajęć.

 

Jesteś tutaj: Strona główna Warunki uczestnictwa Regulamin organizacyjny